نکات بهداشتی دستمال کاغذی

نکات بهداشتی دستمال کاغذی

نکات بهداشتی دستمال کاغذی تکلان پاک زمانی که برای خرید دستمال کاغذی به مراکز خرید مراجعه می کنید باید به چند نکته توجه داشته باشید تا خرید دستمال کاغذی بتواند برای شما عملکرد بیشتری داشته باشد .در ابتدای خرید بهتر است که به شماره بهداشت و همچنین شماره استانداد که بر...
مزیت مخازن دستمال کاغذی

مزیت مخازن دستمال کاغذی

در صورتی که شما از دستمال کاغذی استفاده می کنید شاید به موارد زیر فکر کنید: آیا دستمال های کاغذی شما به درستی نگه داری می شود ؟ آیا دستمال های شما استاندارد هستند؟ آیا  برای بیشتر شدن اصول بهداشتی از دستمال کاغذی استفاده می کنید؟ آیا خود دستمال کاغذی باعث منتقل شدن...
Call Now Button