در صورتی که شما از دستمال کاغذی استفاده می کنید شاید به موارد زیر فکر کنید:

آیا دستمال های کاغذی شما به درستی نگه داری می شود ؟

آیا دستمال های شما استاندارد هستند؟

آیا  برای بیشتر شدن اصول بهداشتی از دستمال کاغذی استفاده می کنید؟

آیا خود دستمال کاغذی باعث منتقل شدن بیماری ها نمی شود ؟

آیا از دستمال های فله ایی استفاده می کنید ؟

نگاهی کلی به کاربرد زیاد دستمال کاغذی به طور روزانه  می اندازیم.

مخزن دستمال کاغذی

  • در بیشتر موارد می بینیم که دستمال های کاغذی به طور مرتب در هنگام سرما خوردگی و یا بیماری های مسری استفاده می شود.به طور کلی در هنگام بیماری افراد ترجیح می دهند که از دستمال های یک بار مصرف استفاده کنند .
  • استفاده از دستمال کاغذی در مکان های عمومی مانند سرویس بهداشتی  در محل کار و …
  • استفاده از دستمال کاغذی در رستوان  ها جهت بالا بردن موارد بهداشتی و راحتی مراجعه کنندگان به رستوران
  • برای پاک کردن لکه های کوچک روی لباس و میز

همین طور که دقت کنیم می بیینم که استفاده از دستمال کاغذی بدون اینکه حتی به آن فکر کنید در طول روز بسیار مورد استفاده ما قرار می گیرد .پس مهم ترین  موردی که در اینجا اهمیت پیدا می کند طرز نگه داری آنها در طول روز است.

باید دقت داشته باشیم هدف اصلی از دستمال کاغذی رعایت اصول بهداشتی است اما اگر خود این دستمال های کاغذی به شکل بهداشتی در این مکان ها وجود نداشته باشد خود عاملی برای عدم رعایت بهداشت خواهد شد .

پیشنهاد می شود مخازن دستمال کاغذی را در هنگام خرید دستمال ها نیز خریداری  کنید زیرا مخازن باعث می شوند که هیچ گونه گرد و غبار با دستمال ها تماس پیدا نکند و دستمال ها از رطوبت به دور می ماند.

شرکت تکلان پاک تولید دستمال کاغذی و مخازن دستمال کاغذی

 

 

Call Now Button