تولید دستمال کاغذی

دستمال کاغذی از جمله پرکابردترین مواردی است که برای رعایت بهداشت فردی و به صورت روزانه مصرف می شوند. برای تشخیص کیفیت مرغوب دستمال کاغذی بهتر است با روند تولید دستما کاغذی آشنا شوید.

مراحل تولید دستمال کاغذی
مرحله اول

همانطور که می دانید مواد اولیه دستمال کاغذی پوست درختان می باشد. طب فرآیندی پوست درختان به صورت لایه های نازک در می آیند. این فرآیند در کارخانه تولید دستمال کاغذی انجام می شود.

مرحله دوم

در مرحله بعدی لایه های نازکی که از پوست درختان تهیه شده است به لایه های شبیه چیس درآورده می شود اندازه این لایه ها برایر با 1 تا 1.4 اینچ می باشد. این قطعات قابلیت انعطاف داشته و زودتر به خمیر چوپ تبدیل می شود.

مرحله سوم

وقتی قطعات چوب به تعداد زیادی رسید( تقریبا 50 تن ) در گالن های مخصوص پخت و پز قرار گرفته و با میزان زیادی از مواد شیمیایی مخلوط مس شوند. حاصل این ترکیب ایجاد غاب هایی می شود. تعدادی از این غاب ها ( 2غاب) به اجاق هایی با فشار زیاد ارسال می ود. ارتفاع این اجاق ها تقریبا به 18 متر می رسد که به این اجاق ها با این مشخصات دایجستر می گویند.

مرحله چهارم

نیمی از قطعات چوب دارای بخار و رطوبت می باشد . در طی فرایند پخت میزان زیادی از  این بخار ها از بین می رود این فرآیند 3 ساعت به طول می انجامد. درطی پخت مواد حاوی قطعات چوب شامل سلولز، فیبرها، لینگنین می باشد که حدودا 25 تن از وزن قطعات چوب را تشکیل می دهد.

مرحله پنجم

در این مرحله خمیر کاغذ در طی فرآیند تولید دستمال کاغذی ایجاد می شود. این خمیر در سیستم شوینده ارسال می شود. در این مرحله مواد شیمیایی و موادی مانند لینگین ( مخصوص پخت و پز) حذف می شود. در این مرحله مایعی به نام روغن سیاه از خمیر به دست آمده جدا می شود . و بدین ترتیب خمیر ها با این روش شسته می شوند.

مرحله ششم

خمیرهای به دست آمده از پخت را از طریق نوعی از سفید کننده گیاهی در چند پروسه شیمیایی رنگ های فیبری را از بین می برد. رنگ کاغذ به دلیل استفاده از چسب برای اتصال فیبرها زرد می شود. که باید رنگ آنها به سفید تغییر داد.

با تشکر مدیریت سایت شرکت تولید دستمال کاغذی تکلان پاک

Call Now Button